strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Majątek
 • Akty prawne
 • Rada Konsultacyjno-Koordynacyjna
 • Kontrole
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Informacje ogólne \

    Informacje ogólne
  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im gen. Jerzego Ziętka SA
   
  Forma prawna:

  spółka akcyjna: jedyny Akcjonariusz Województwo śląskie

  NIP:
  627-001-21-63
  REGON:
  000150194
  KRS:
  0000169777
  Profil działalności:
  01.41.A
  działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
  92.72.Z
  pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie wymieniona
  92.33.Z
  działalność wesolych miasteczek i parków rozrywki
  92.53.Z
  działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów przyrody chronionej

  Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000169777, NIP: 627-001-21-63, REGON: 000150194, kapitał zakładowy: 94.964.260,00 zł - wpłacony w całości.

    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2017-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra