strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Park Śląski S.A. serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Akty prawne
 • Majątek
 • Dla Akcjonariuszy
 • Kontrole
 • Deklaracja dostępności
 • Elementarz AAC
 • Aktualności i obwieszczenia
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Platforma Zakupowa
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Informacje ogólne \

    Informacje ogólne
  Park Śląski S.A.
   
  Forma prawna:

  spółka akcyjna

  NIP:
  627-001-21-63
  REGON:
  000150194
  KRS:

  0000169777


  Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie:

  1. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  5. ochrony dóbr kultury i tradycji.
    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2022-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra