strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Park Śląski S.A. serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Akty prawne
 • Majątek
 • Dla Akcjonariuszy
 • Kontrole
 • Deklaracja dostępności
 • Elementarz AAC
 • Aktualności i obwieszczenia
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Platforma Zakupowa
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Zamówienia publiczne \ Lista przetargów \

    Lista przetargów:

  OGŁOSZENIE: Wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 24.08.2012

  Termin składania ofert: 04.10.2012

  Numer postępowania: 34/II/U/BZ/12

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


   OGŁOSZENIE: Kontrakt 4: Budowa kompleksowego systemu infrastruktury światłowodowej na terenie WPKIW (dokumentacja projektowa, prace budowlane, wyposażenie) realizowanego w ramach projektu pn.: Budowa kompleksowego systemu infrastruktury światłowodowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

   Data ogłoszenia: 29.10.2012

   Termin składania ofert: 30.11.2012

   Numer postępowania: 49/B/DA/12

   Ogłoszenie o wynikach postępowania


   OGŁOSZENIE: Budowa oświetlenia alei SZKIELETOR na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie

   Data ogłoszenia: 05.11.2012

   Termin składania ofert: 22.11.2012

   Numer postępowania: 45/B/DT/12

   Ogłoszenie o wynikach postępowania


    OGŁOSZENIE: Remont oświetlenia alejek parkowych: alei Łani i alei Muzyków na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie

   Data ogłoszenia: 20.11.2012

   Termin składania ofert: 13.12.2012

   Numer postępowania: 46/B/DT/12

   Ogłoszenie o wynikach postępowania


   OGŁOSZENIE: Malowanie konstrukcji metalowych urządzeń rozrywkowych znajdujących się na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w WPKiW im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie

   Data ogłoszenia: 14.12.2012

   Termin składania ofert: 08.01.2013

   Numer postępowania: 51/B/DT/12

    Ogłoszenie o wynikach postępowania


   OGŁOSZENIE: Dostawa w formie leasingu urządzenia rozrywkowego – typu sky flyer dla Śląskiego Wesołego Miasteczka w WPKiW S.A. w Chorzowie

   Data ogłoszenia: 21.12.2012

   Termin składania ofert: 31.01.2013

   Numer postępowania: 57/D/DWM/12

   Modyfikacje Specyfikacji

   Zapytania i odpowiedzi

   SIWZ

   Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Transport wraz z demontażem, montażem oraz niezbędnymi pracami konserwatorskimi urządzenia rozrywkowego Tea Cups do WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 27.12.2012

  Termin składania ofert: 29.01.2013

  Numer postępowania: 50/U/DWM/12

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

  Załącznik do ogłoszenie o wyborze oferty 


  OGŁOSZENIE: Zagospodarowanie terenu celem przygotowania go do posadowienia urządzenia rozrywkowego „Filiżanki” na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 28.12.2012postępowania

  Numer postępowania: 61/B/DT/12

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

  Załącznik do ogłoszenie o wyborze oferty


  OGŁOSZENIE: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki wraz z rozbiórką budynku szatni z pergolą kąpieliska „Fala” przy alei Fali na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 07.01.2013

  Termin składania ofert: 28.01.2013

  Numer postępowania: 53/B/DT/12

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Dostawę roślin sezonowych w ilości 146.767 szt. przeznaczonych do nasadzeń kwietnikowych na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 23.01.2013

  Termin składania ofert: 04.02.2013

  Numer postępowania: 03/D/DP/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania 


  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 24.01.2013

  Termin składania ofert: 06.03.2013

  Numer postępowania: 52/U/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  Zapytania i odpowiedzi 2

  Zapytania i odpowiedzi 3

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania 


  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług remontowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 24.01.2013

  Termin składania ofert: 08.03.2013

  Numer postępowania: 59/U/DT/13

  Modyfikacje Specyfikacji 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  Doszczegółowienie odpowiedzi

  Do odpowiedzi na pytanie nr 32

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania 


   OGŁOSZENIE: Opracowanie projektu modernizacji Rosarium oraz odtworzenia ogrodu japońskiego na podstawie pierwotnego projektu utworzenia Rosarium i ogrodu japońskiego w WPKiW sporządzonego przez SGGW przez zespół pod kierownictwem prof. Władysława Niemirskiego

    Data ogłoszenia: 07.02.2013

   Numer postępowania: 10/WR/U/DP/13

   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


   OGŁOSZENIE: Opracowanie programu urządzenia WPKiW na podstawie pierwotnego programu urządzenia parku WPKiW sporządzonego przez SGGW przez zespół pod kierownictwem prof. Władysława Niemirskiego

   Data ogłoszenia: 07.02.2013

   Numer postępowania: 11/WR/U/DP/13

   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 


  OGŁOSZENIE: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 8.000 litrów na sezon grzewczy 2012/2013 r. dla WPKiW S.A. w Chorzowie 

  Data ogłoszenia: 07.02.2013

  Termin składania ofert: 19.02.2013

  Numer postępowania: 04/D/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania 


  OGŁOSZENIE: Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury Parkingowej wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją urządzeń  oraz budową dedykowanej instalacji teletechnicznej i światłowodowej

  Data ogłoszenia: 19.02.2013

  Termin składania ofert: 14.03.2013

  Numer postępowania: 05/B/DT/13

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Modyfikacje Specyfikacji

   Zapytania i odpowiedzi

   SIWZ

   Ogłoszenie o wynikach postępowania 


   OGŁOSZENIE: Dostawa w formie leasingu urządzenia rozrywkowego – typu sky flyer dla Śląskiego Wesołego Miasteczka w WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 19.02.2013

  Termin składania ofert: 02.04.2013

  Numer postępowania: 57/II/D/DWM/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

   Ogłoszenie o zamówieniu

   Ogłoszenie zamieszczone

  SIWZ

   Ogłoszenie o wynikach postępowania 


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia. na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 19.02.2013

  Termin składania ofert: 01.03.2013

  Numer postępowania: 06/U/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji 

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o wynikach postępowania 


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych  na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 19.02.2013

  Termin składania ofert: 28.02.2013

  Numer postępowania: 07/U/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Wykonanie druków oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, której celem jest promocja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 06.03.2013

  Termin składania ofert: 21.03.2013

  Numer postępowania: 12/U/DO/13

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług konwojowania wartości pieniążnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 08.03.2013

  Termin składania ofert: 18.03.2013

  Numer postępowania: 08/U/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE:  Świadczenie usług ochrony osób i mienia. na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 08.03.2013

  Termin składania ofert: 18.03.2013

  Numer postępowania: 06/II/U/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Dostawa 6860 szt. róż w związku z rekompozycją Alei Harcerskiej na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 15.03.2013

  Termin składania ofert: 25.03.2013

  Numer postępowania: 13/D/DP/13

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej rzeźby Siedząca autorstwa Pana Jacka Sarapaty wraz z odtworzeniem brakującego elementu

  Data ogłoszenia: 15.02.2013

  Numer postępowania: 14/WR/U/AP/13

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


  OGŁOSZENIE: Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej rzeźb Miotacz oraz Kompozycja autorstwa Pana Zygmunta Brachmańskiego

  Data ogłoszenia: 15.03.2013

  Numer postępowania: 15/WR/U/AP/13

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


  OGŁOSZENIE: Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej rzeźby Siedząca autorstwa Pana Gerarda Grzywaczyka

  Data ogłoszenia: 15.03.2013

  Numer postępowania: 16/WR/U/AP/13

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


  OGŁOSZENIE: Odrestaurowanie i odmalowanie gondol urządzeń rozrywkowych Twister oraz Cyklon Śląskiego Wesołego Miasteczka na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 21.03.2013

  Termin składania ofert: 04.04.2013

  Numer postępowania: 17/B/DWM/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki wraz z rozbiórką obiektów budowlanych przy alei Klonowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 26.03.2013

  Termin składania ofert: 11.04.2013

  Numer postępowania: 18/B/DT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Wykonanie ogrodzenia terenu  kąpieliska „Fala” przy alei Fali na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 09.04.2013

  Termin składania ofert: 29.04.2013

  Numer postępowania: 21/B/DT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników  WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 18.04.2013

  Termin składania ofert: 30.04.2013

  Numer postępowania: 22/D/ZP/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług zapewnienia sceny wraz z jej montażem oraz jej obsługą techniczno-akustyczna podczas imprez kulturalnych na terenie WPKiW S.A. w sezonie 2013

  Data ogłoszenia: 26.04.2013

  Termin składania ofert: 06.05.2013

  Numer postępowania: 09/U/DO/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 10.05.2013

  Termin składania ofert: 20.05.2013

  Numer postępowania: 23/U/DA/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka oraz  wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji kolejki wąskotorowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 10.05.2013

  Termin składania ofert: 04.06.2013

  Numer postępowania: 20/B/DAT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ścieżek o nawierzchni bitumicznej na terenie Parku Śląskiego i Śląskiego Wesołego Miasteczka ok. 900 m2

  Data ogłoszenia: 23.05.2013

  Termin składania ofert: 10.06.2013

  Numer postępowania: 24/B/DT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 29.05.2013

  Termin składania ofert: 16.07.2013

  Numer postępowania: 25/U/ZB/13

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie zamieszczone

  Modyfikacje Specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczone

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: „Zagospodarowanie terenu celem przygotowania go do posadowienia urządzenia rozrywkowego „Filiżanki” na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka  w WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 29.05.2013

  Termin składania ofert: 18.06.2013

  Numer postępowania: 26/B/DAT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Wykonanie elementów systemu identyfikacji wizualnej oraz jego montaż na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 29.05.2013

  Termin składania ofert: 24.06.2013

  Numer postępowania: 27/B/DM/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Modyfikacje Specyfikacji 2

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 13.06.2013

  Termin składania ofert: 21.06.2013

  Numer postępowania: 28/U/DAT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  Zaproszenie do diaogu technicznego na udzielenie kredytu bankowego


   

  OGŁOSZENIE: Udzielenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu w kwocie 3.000.000,00 PLN dla Wojewódziego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 27.06.2013

  Termin składania ofert: 11.07.2013

  Numer postępowania: 29/U/DF/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Sprostowanie modyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


   

  OGŁOSZENIE: Zakup urządzeń rozrywkowych z likwidowanego parku rozrywki Sommerland Syd w Dani

  Data ogłoszenia: 02.07.2013

  Numer postepowania: 30/WR/D/DWM/13

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane

   


   

  OGŁOSZENIE: Remont nawierzchni alei Zielona Łąka na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 09.07.2013

  Termin składania ofert: 24.07.2013

  Numer postępowania: 31/D/DAT/13

  Modyfikacje Specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


   

  OGŁOSZENIE: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: "Budowa nowej kolei linowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A." - zamówienie uzupełniające

  Data ogłoszenia: 09.07.2013

  Numer postepowania: 32/WR/U/ZPI/13

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz ochrony imprez na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 22.07.2013

  Termin składania ofert: 30.07.2013

  Numer postępowania: 34/U/DAT/13

  Modyfikacje specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Transport wraz z demontażem, montażem oraz niezbądnymi pracami konserwatorskimi urządzeń rozrywkowych z Danii do WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 24.07.2013

  Termin składania ofert: 05.08.2013

  Numer postępowania: 35/U/DWM/13

  Modyfikacje specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz ochrony imprez na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 02.08.2013

  Termin składania ofert: 02.09.2013

  Numer postępowania: 36/U/DAT/13

  Modyfikacje specyfikacji

  Modyfikacje specyfikacji 2

  Modyfikacje specyfikacji 3

  Modyfikacje specyfikacji 4

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Przygotowanie urządzeń rozrywkowych zakupionych w Danii do ich uruchomienia na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w WPKiW S.A. w Chorzowie 

  Data ogłoszenia: 20.08.2013

  Termin składania ofert: 04.09.2013

  Numer postępowania: 37/B/DWM/13

  Modyfikacje specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Budowa oświetlenia alei SZKIELETOR na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia : 10.09.2013

  Termin składania ofert: 30.09.2013

  Numer postępowania: 38/B/DTA/13

  Modyfikacja specyfikacji:

  Zapytania i odpowiedzi:

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


   

  OGŁOSZENIE: Budowa oświetlenia alei Łania (od al. Gwiazd do al. Muzyków); alei Łania (od al. Muzyków do al. Klonowej) i od al. Łania do "Leśniczówki" na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 10.09.2013

  Termin składania ofert: 30.09.2013

  Numer postępowania: 39/B/DTA/13

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług zapewnienia sceny wraz z jej montażem oraz jej obsługą techniczno-akustyczna podczas imprez kulturalnych na terenie WPKiW S.A. w sezonie 2013 (październik-grudzień)

  Data ogłoszenia: 20.09.2013

  Termin składania ofert: 01.10.2013

  Numer postępowania: 40/U/DO/13

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 31.10.2013

  Termin składania ofert: 11.12.2013

  Numer postępowania: 41/U/DP/13

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie opublikowane


  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia opublikowane

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


   

  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesiącznika "Gazeta Parkowa" wraz z dystrybucją bezpośrednią "Gazety Parkowej" na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego.

  Data ogłoszenia: 08.11.2013

  Termin składania ofert: 20.11.2013

  Numer postępowania: 42/U/DM/13

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania   

  OGŁOSZENIE: Ubezpieczenie floty pojazdów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 05.12.2013

  Termin składania ofert: 16.12.2013

  Numer postępowania: 46/U/DAT/13

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

   


   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 13.12.2013

  Termin składania ofert: 23.01.2014

  Numer postępowania: 47/U/DP/13

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie opublikowane

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

   

   

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 20.01.2014

  Termin składania ofert: 30.01.2014

  Numer postępowania: 01/U/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

   


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowanie wartości pieniążnych na rzecz WPKiW S.A. i Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 28.02.2014

  Termin składania ofert: 11.03.2014

  Numer postępowania: 02/U/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

   


  OGŁOSZENIE: Zaprojektowanie i dostawa wraz z instalacją systemu sprzedaży biletów dla Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie wraz z rozbudową kontroli wejśą na teren obiektu.

  Data ogłoszenia: 14.03.2014

  Termin składania ofert: 24.03.2014

  Numer postępowania: 03/D/DWM/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług prawniczych dla WPKiW S.A. w Chorzowie na okres 36 miesiący

  Data ogłoszenia: 17.04.2014

  Numer postępowania: 06/WR/U/ZB/14

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług prawniczych dla WPKiW S.A. w Chorzowie na okres 36 miesiący

   

  Data ogłoszenia: 17.04.2014

  Numer postępowania: 07/WR/U/ZB/14

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

   


  OGŁOSZENIE: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych oraz sprzątu spalinowego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 18.04.2014

  Termin składania ofert: 29.04.2014

  Numer postępowania: 05/D/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych oraz sprzątu spalinowego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 07.05.2014

  Termin składania ofert: 19.05.2014

  Numer postępowania: 08/D/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowanie wartości pieniążnych na rzecz WPKiW S.A. i Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 27.05.2014

  Termin składania ofert: 05.06.2014

  Numer postępowania: 09/U/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


  Zaproszenie do dialogu technicznego przed postąpowaniem na wykonanie elementów systemu identyfikacji wizualnej

   


   

  OGŁOSZENIE: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

   

  Data ogłoszenia: 11.06.2014

  Numer postępowania: 13/WR/D/DAT/14

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


   

  OGŁOSZENIE: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych oraz sprzątu spalinowego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 11.06.2014

  Termin składania ofert: 23.06.2014

  Numer postępowania: 16/D/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


  OGŁOSZENIE: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 13.06.2014

  Termin składania ofert: 26.06.2014

  Numer postępowania: 11/U/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji ,zapytania i odpowiedzi, ogloszenie o zmianie ogloszenia

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


   

  OGŁOSZENIE: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych oraz sprzątu spalinowego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 25.06.2014

  Termin składania ofert: 04.07.2014

  Numer postępowania: 17/D/DAT/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


   

  OGŁOSZENIE: Wykonanie elementów systemu identyfikacji wizualnej oraz jego montaż na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 12.08.2014

  Termin składania ofert: 23.09.2014

  Numer postępowania: 12/B/DM/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesiącznika "Gazeta Parkowa" wraz z dystrybucją bezpośrednią "Gazety Parkowej" na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego.

  Data ogłoszenia: 17.10.2014

  Termin składania ofert: 30.10.2014

  Numer postępowania: 22/U/DM/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie w 2015 r.

   

  Data ogłoszenia: 21.10.2014

  Numer postępowania: 23/WR/D/DAT/14

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesiącznika "Gazeta Parkowa" wraz z dystrybucją bezpośrednią "Gazety Parkowej" na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego.

  Data ogłoszenia: 04.11.2014

  Termin składania ofert: 14.11.2014

  Numer postępowania: 24/U/DM/14

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Prace związane z zielenią, zapewnienie usług remontowych oraz robót budowlanych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 13.05.2015

  Termin składania ofert: 16.07.2015

  Numer postępowania: 01/U/DAT/15

  Modyfikacja specyfikacji

  Modyfikacja specyfikacji 2

  Zapytania i odpowiedzi

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 2

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowanie wartości pieniążnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 28.05.2015

  Termin składania ofert: 12.06.2015

  Numer postępowania: 03/U/DAT/15

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  Zapytania i odpowiedzi 2

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania

  Ogłoszenie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

  Ponowne ogłoszenie o wynikach postepowania


   Zaproszenie do dialogu technicznego - wąskotorówka

  Zaproszenie do dialogu technicznego - wąskotorówka termin do 30.06.2015 r

   Zaproszenie do dialogu technicznego - wąskotorówka termin do 30.10.2015 r


   

  OGŁOSZENIE: Ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 16.06.2015

  Termin składania ofert: 26.06.2015

  Numer postępowania: 04/U/DAT/15

  Modyfikacja specyfikacji oraz zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postepowania


   

  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesiącznika "Gazeta Parkowa" wraz z dystrybucją bezpośrednią "Gazety Parkowej" na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego.

  Data ogłoszenia: 10.12.2015

  Termin składania ofert: 21.12.2015

  Numer postępowania: 08/U/DM/15

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 11.01.2016

  Termin składania ofert: 19.01.2016

  Numer postępowania: 06/D/DAT/15

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni na terenie Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 02.02.2016

  Termin składania ofert: 17.03.2016

  Numer postępowania: 09/U/DAT/15

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 18.02.2016

  Termin składania ofert: 24.02.2016

  Numer postępowania: 01/U/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie"

   Data ogłoszenia: 04.03.2016

  Numer postępowania: 02/WR/U/DAT/16

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Dostawę 173 szt. drzew alejowych z usługą sadzenia dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzow.

  Data ogłoszenia: 24.03.2016

  Termin składania ofert: 05.04.2016

  Numer postępowania: 03/D/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zieleni w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 24.03.2016

  Termin składania ofert: 04.04.2016

  Numer postępowania: 04/U/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

   


   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług sadzenia roślin oraz ich utrzymania na terenie Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętkaw Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 24.03.2016

  Termin składania ofert: 04.04.2016

  Numer postępowania: 05/D/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zieleni w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 24.03.2016

  Termin składania ofert: 14.06.2016

  Numer postępowania: 06/U/DAT/16

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Modyfikacja specyfikacji2

  Modyfikacja specyfikacji3

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane2

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane3

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni na terenie Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 24.03.2016

  Termin składania ofert: 04.05.2016

  Numer postępowania: 07/U/DAT/16

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

   


   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zieleni w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 20.06.2016

  Termin składania ofert: 01.08.2016

  Numer postępowania: 10/U/DAT/16

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

   


   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług remontowych, robót budowlanych oraz prac przy organizacji imprez w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe

  Data ogłoszenia: 05.07.2016

  Termin składania ofert: 20.07.2016

  Numer postępowania: 12/B/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

   


   

  OGŁOSZENIE: Zaproszenie do składania ofert finansowania inwestycji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku

  im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 22.07.2016

  Termin składania ofert: 08.08.2016

  Numer postępowania: 14/N/U/DER/16

  Zapytania i odpowiedzi

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

     

   


   

  OGŁOSZENIE: Zaproszenie do składania ofert finansowania inwestycjiw Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku

  im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 05.08.2016

  Termin składania ofert: 23.08.2016

  Numer postępowania: 15/N/U/DER/16

  Zapytania i odpowiedzi

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zieleni w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 12.08.2016

  Termin składania ofert: 23.08.2016

  Numer postępowania: 16/NbO/U/DAT/16

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie czystości na terenach w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 09.09.2016

  Termin składania ofert: 14.10.2016

  Numer postępowania: 17/U/DAT/16

  Ogłoszenie przekazane do zamieszczenia

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  Zapytania i odpowiedzi2

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Licytacja ustna na sprzedarz drewna znajdującego się na stanie magazynowym, będącego własnością Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 12.09.2016

  Termin składania ofert: 20.09.2016

  Numer postępowania: -

  Zapytania i odpowiedzi

  Regulamin licytacji

  Modyfikacja

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


  OGŁOSZENIE: Odśnieżanie, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonej oraz usuwanie liści na terenach w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 29.09.2016

  Termin składania ofert: 03.11.2016

  Numer postępowania: 19/U/DAT/16

  Ogłoszenie przekazane do zamieszczenia

  Modyfikacja specyfikacji

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Licytacja ustna na sprzedaż drewna znajdującego się na stanie magazynowym, będącego własnością Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 14.10.2016

  Termin składania ofert: 26.10.2016

  Numer postępowania: -

  Zapytania i odpowiedzi

  Regulamin licytacji

  Modyfikacja

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


   

  OGŁOSZENIE: Licytacja ustna na sprzedaż drewna znajdującego się na stanie magazynowym, będącego własnością Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 07.11.2016

  Termin składania ofert: 14.11.2016

  Numer postępowania: -

  Zapytania i odpowiedzi

  Regulamin licytacji

  Modyfikacja

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 02.12.2016

  Termin składania ofert: 16.12.2016

  Numer postępowania: 20/U/DAT/16

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

  Zapytania i odpowiedzi oraz modyfikacja

  Zapytania i odpowiedzi oraz modyfikacje 2

  Zapytania i odpowiedzi oraz modyfikacje 3

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług sprzątania na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 05.12.2016

  Termin składania ofert: 15.12.2016

  Numer postępowania: 24/U/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2

  Zapytania i odpowiedzi oraz modyfikacja

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług remontowych, robót budowlanych oraz prac przy organizacji imprez w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe

  Data ogłoszenia: 12.12.2016

  Termin składania ofert: 28.12.2016

  Numer postępowania: 27/B/DAT/16

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa”  wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego

  Data ogłoszenia: 15.12.2016

  Termin składania ofert: 28.12.2016

  Numer postępowania: 28/U/DM/16

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług remontowych, robót budowlanych oraz prac przy organizacji imprez w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe

  Data ogłoszenia: 10.01.2017

  Termin składania ofert: 25.01.2017

  Numer postępowania: 02/B/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowania wartości pieniężnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 13.01.2017

  Termin składania ofert: 23.01.2017

  Numer postępowania: 01/U/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zieleni w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 27.02.2017

  Termin składania ofert: 07.03.2017

  Numer postępowania: 03/U/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Dostawa roślin sezonowych w ilości 83 066 szt. przeznaczonych do nasadzeń kwietnikowych wraz z usługą nasadzeń i pielęgnacji na ternie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2017 r.

  Data ogłoszenia: 07.03.2017

  Termin składania ofert: 16.03.2017

  Numer postępowania: 04/D/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Usunięcie złomów, wywrotów oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 23.05.2017

  Termin składania ofert: 29.06.2017

  Numer postępowania: 06/U/DAT/17

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług oraz prac przy organizacji imprez w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 04.07.2017

  Termin składania ofert: 12.07.2017

  Numer postępowania: 08/U/DM/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Pielęgnacja róż oraz oczek wodnych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 14.07.2017

  Termin składania ofert: 23.08.2017

  Numer postępowania: 09/U/DAT/17

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowania wartości pieniężnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 16.08.2017

  Termin składania ofert: 25.08.2017

  Numer postępowania: 11/U/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  Zapytania i odpowiedzi2

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania  OGŁOSZENIE: Zapewnienie robót budowlanych oraz usług remontowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe

  Data ogłoszenia: 30.08.2017

  Termin składania ofert: 14.09.2017

  Numer postępowania: 14/B/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Odśnieżanie, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonej, zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy oraz usuwanie liści na terenach w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 05.09.2017

  Termin składania ofert: 15.09.2017

  Numer postępowania: 13/U/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Dostawa i nasadzenie wraz z pielęgnacją roślin wieloletnich w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 18.10.2017

  Termin składania ofert: 22.11.2017

  Numer postępowania: 18/D/DER/17

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania


   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług sprzątania na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 09.11.2017

  Termin składania ofert: 21.11.2017

  Numer postępowania: 19/U/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Modyfikacja specyfikacji 2

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług oraz prac przy organizacji imprez w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 15.11.2017

  Termin składania ofert: 27.11.2017

  Numer postępowania: 20/U/DM/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie robót budowlanych oraz usług remontowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe

  Data ogłoszenia: 30.11.2017

  Termin składania ofert: 18.12.2017

  Numer postępowania: 21/B/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 04.12.2017

  Termin składania ofert: 14.12.2017

  Numer postępowania: 22/U/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ 

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Dostawa i nasadzenie wraz z pielęgnacją roślin wieloletnich w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

   Data ogłoszenia: 08.12.2017

  Numer postępowania: 23/WR/D/DER/17

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane

   

  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa”  wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego

  Data ogłoszenia: 29.12.2017

  Termin składania ofert: 11.01.2018

  Numer postępowania: 26/U/DM/17

  Zapytania i odpowiedzi

  Modyfikacja i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

  Sprostowane ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowania wartości pieniężnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 26.01.2018

  Termin składania ofert: 06.02.2018

  Numer postępowania: 01/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Regenerację trawników w 2018 r. zniszczonych przez dziki na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 07.02.2018

  Termin składania ofert: 20.03.2018

  Numer postępowania: 02/U/DP/18

  Ogłoszenie przekazane

  Ogłoszenie o sprostowaniu

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy ulicy Agnieszki na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 12.02.2018

  Termin składania ofert: 27.02.2018

  Numer postępowania: 12/B/DAT/17

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Koszenie trawników w strefie II w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 12.02.2018

  Termin składania ofert: 22.03.2018

  Numer postępowania: 04/U/DAT/18

  Ogłoszenie przekazane

  Ogłoszenie o sprostowaniu

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Koszenie trawników w strefie III w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 12.02.2018

  Termin składania ofert: 22.03.2018

  Numer postępowania: 05/U/DAT/18

  Ogłoszenie przekazane

  Ogłoszenie o sprostowaniu

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 15.02.2018

  Termin składania ofert: 22.03.2018

  Numer postępowania: 06/U/DAT/18

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Pielęgnacja różanek wraz z dostawą i posadzeniem krzewów róż oraz zakładanie i koszenie trawników na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 23.02.2018

  Termin składania ofert: 05.04.2018

  Numer postępowania: 03/U/DP/18

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Dostawa roślin sezonowych z usługą nasadzeń i pielęgnacji kwietnikowych wraz z koszeniem trawników na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2018 r.

  Data ogłoszenia: 02.03.2018

  Termin składania ofert: 10.04.2018

  Numer postępowania: 07/D/DP/18

  Ogłoszenie przekazane

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 20.03.2018

  Termin składania ofert: 30.03.2018

  Numer postępowania: 09/N/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Przebudowa budynku Hali Wystaw "Kapelusz" wraz z jego rozbudową realizowana w ramach projektu pn.: "Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali “Kapelusz” z przeznaczeniem na PARKOWE CENTRUM KULTURALNE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs

  Data ogłoszenia: 24.04.2018

  Termin składania ofert: 16.11.2018

  Numer postępowania: 12/B/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji 

  Modyfikacja specyfikacji 2

  Modyfikacja specyfikacji 3

  Modyfikacja specyfikacji 4

  Modyfikacja specyfikacji 5

  Modyfikacja specyfikacji 6

  Modyfikacja specyfikacji 7

  Modyfikacja specyfikacji 8

  Modyfikacja specyfikacji 9

  Modyfikacja specyfikacji 10

  Modyfikacja specyfikacji 11

  Zapytania i odpowiedzi

  Zapytania i odpowiedzi 2

  Zapytania i odpowiedzi 3

  Zapytania i odpowiedzi 4

  Zapytania i odpowiedzi 5

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

    

  OGŁOSZENIE:  Dostawa oraz posadowienie czatowni do obserwacji ptaków oraz mebli na wyposażeniu Łabędziarni w Parku Śląskim.

  Data ogłoszenia: 13.06.2018

  Termin składania ofert: 21.06.2018

  Numer postępowania: 16/D/DP/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:  Dostawa oraz posadowienie czatowni do obserwacji ptaków oraz mebli na wyposażeniu Łabędziarni w Parku Śląskim.

  Data ogłoszenia: 22.06.2018

  Termin składania ofert: 02.07.2018

  Numer postępowania: 16/II/D/DP/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla inwestycji pn.: „Remont Świątyni Petrycha wraz z otoczeniem” zlokalizowanej w Parku Śląskim w Chorzowie na terenie działek o nr 1307/180, obręb 001, KM 3, z przeniesieniem praw autorskich  oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji

  Data ogłoszenia: 02.07.2018

  Termin składania ofert: 16.07.2018

  Numer postępowania: 17/U/DP/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:    Wykonanie prac konserwatorskich trzech rzeźb pod nazwą pt. „Rodzina”, „Kolarze”’ „Zbliżenie” w Parku Śląskim w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 20.07.2018

  Termin składania ofert: 01.08.2018

  Numer postępowania: 14/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

  OGŁOSZENIE:   Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach  inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 

  Data ogłoszenia: 26.07.2018

  Termin składania ofert: 10.08.2018

  Numer postępowania: 19/B/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:   Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach  inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 

  Data ogłoszenia: 14.08.2018

  Termin składania ofert: 31.08.2018

  Numer postępowania: 19/II/B/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   

  OGŁOSZENIE:    Wykonanie prac konserwatorskich trzech rzeźb pod nazwą pt. „Rodzina”, „Kolarze”’ „Zbliżenie” w Parku Śląskim w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 30.08.2018

  Termin składania ofert: 11.09.2018

  Numer postępowania: 14/II/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:   Zapewnienie robót budowlanych oraz usług remontowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe.

  Data ogłoszenia: 23.11.2018

  Termin składania ofert: 10.12.2018

  Numer postępowania: 20/B/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług sprzątania na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 06.12.2018

  Termin składania ofert: 14.12.2018

  Numer postępowania: 26/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, ochrony imprez, ochrony fizycznej polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych powiązane z reakcją grup interwencyjnych oraz konwojowania wartości pieniężnych na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie - USŁUGI SPOŁECZNE

  Data ogłoszenia: 06.12.2018

  Termin składania ofert: 14.12.2018

  Numer postępowania: 25/U/DAT/18

  Ogłoszenie

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania 

   

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług na rzecz WPKiW S.A. w Chorzowie w czasie trwania imprezy masowej na Stadionie Śląskim w dniach od 31.12.2018 r. do 01.01.2019 r. - USŁUGI SPOŁECZNE

  Data ogłoszenia: 06.12.2018

  Termin składania ofert: 14.12.2018

  Numer postępowania: 31/U/DAT/18

  Ogłoszenie

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa”  wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego

  Data ogłoszenia: 14.12.2018

  Termin składania ofert: 03.01.2019

  Numer postępowania: 34/U/DM/18

  Zapytania i odpowiedzi

  Modyfikacja

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Zapewnienie usług oraz prac przy organizacji imprez w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 19.12.2018

  Termin składania ofert: 03.01.2019

  Numer postępowania: 33/U/DM/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE: Utrzymanie terenów zielonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2018

  Termin składania ofert: 29.01.2019

  Numer postępowania: 24/U/DAT/18

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:   Zapewnienie robót budowlanych oraz usług remontowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie roboty godzinowe.

  Data ogłoszenia: 28.12.2018

  Termin składania ofert: 14.01.2019

  Numer postępowania: 29/B/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:   Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach  inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 

  Data wysłania ogłoszenia: 31.12.2018

  Termin składania ofert: 11.02.2019

  Numer postępowania: 32/B/DAT/18

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE: Pielęgnacja drzew na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.

  Data ogłoszenia: 08.01.2019

  Termin składania ofert: 21.01.2019

  Numer postępowania: 36/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Modyfikacja specyfikacji 2

  Zapytania i odpowiedzi

  Zapytania i odpowiedzi 2

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:  Zapewnienie usług awaryjnych i remontowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 16.01.2019

  Termin składania ofert: 25.01.2019

  Numer postępowania: 30/U/DAT/18

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   


  OGŁOSZENIE:   Koszenie trawników w strefie II w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data wysłania ogłoszenia: 16.01.2019

  Termin składania ofert: 25.02.2019

  Numer postępowania: 27/U/DAT/18

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


  OGŁOSZENIE:   Koszenie trawników w strefie III w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data wysłania ogłoszenia: 16.01.2019

  Termin składania ofert: 25.02.2019

  Numer postępowania: 28/U/DAT/18

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE: Dostawa roślin jednorocznych oraz wieloletnich z usługą nasadzeń i pielęgnacji kwietnikowych wraz z koszeniem trawników na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r.

  Data wysłania ogłoszenia: 01.02.2019

  Termin składania ofert: 14.03.2019

  Numer postępowania: 02/D/DP/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE: Usługi pielęgnacji różanek wraz z koszeniem trawników w ogrodach tematycznych na terenie WPKiW w 2019 roku.

  Data wysłania ogłoszenia: 07.02.2019

  Termin składania ofert: 19.03.2019

  Numer postępowania: 03/U/DP/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:   Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach  inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie 

  Data wysłania ogłoszenia: 21.02.2019

  Termin składania ofert: 18.04.2019

  Numer postępowania: 04/B/DAT/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap I – okolice Restauracji Zielona Dolina i Róża wraz ze skwerem przy restauracji Hawai Pub w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach  umowy  o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

  Data wysłania ogłoszenia: 13.03.2019

  Termin składania ofert: 22.05.2019

  Numer postępowania: 05/B/DAT/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap IV – Aleja Harcerska w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach  umowy  o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Data wysłania ogłoszenia: 14.03.2019

  Termin składania ofert: 22.05.2019

  Numer postępowania: 07/B/DAT/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:   Wykonanie usługi druków wraz dostawą dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 19.03.2019

  Termin składania ofert: 27.03.2019

  Numer postępowania: 06/U/DM/19

  Modyfikacja specyfikacji

  Zapytania i odpowiedzi

  SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Ogłoszenie o wynikach postępowania

   

  OGŁOSZENIE:  "Wykonanie remontu części ogrodzenia Rosarium  w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach  umowy  o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Data wysłania ogłoszenia: 22.03.2019

  Termin składania ofert: 22.05.2019

  Numer postępowania: 08/B/DAT/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Wykonanie repliki posągu "Kobieta z dzbanem" w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach  umowy  o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Data wysłania ogłoszenia: 07.05.2019

  Termin składania ofert: 03.07.2019

  Numer postępowania: 10/B/DP/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego

  Data ogłoszenia: 20.05.2019

  Termin składania ofert: 10.06.2019

  Numer postępowania: 09/U/RP/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data ogłoszenia: 29.05.2019

  Termin składania ofert: 10.06.2019

  Numer postępowania: 12/D/DAT/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa”  wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego.

  Data ogłoszenia: 03.06.2019

  Termin składania ofert: 11.06.2019

  Numer postępowania: 13/U/DM/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Przeprowadzenie audytu Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie za okres 2014-2018 r. w siedzibie Zamawiającego

  Data ogłoszenia: 18.06.2019

  Termin składania ofert: 09.07.2019

  Numer postępowania: 09/II/U/RP/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

  Data wysłania ogłoszenia: 25.06.2019

  Termin składania ofert: 05.08.2019

  Numer postępowania: 01/U/DAT/19

  Ogłoszenie wysłane

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Dostawa roślin cebulowych i wieloletnich wraz z usługą w zakresie posadzenia na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie w 2019 r.”

  Termin składania ofert: 10.09.2019

  Numer postępowania: 15/D/DP/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   

  OGŁOSZENIE:  "Wykonanie robót rozbiórkowych budynku kotłowni ogrodnictwa wraz z przyległym wiaduktem, znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

  Termin składania ofert: 11.09.2019

  Numer postępowania: 16/B/DAT/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


   

  OGŁOSZENIE:  "Inwentaryzacja dendrologiczna terenów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie realizowanego w ramach  umowy  o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Termin składania ofert: 16.09.2019

  Numer postępowania: 14/U/DP/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


   OGŁOSZENIE:  "Sporządzenie szczegółowych analiz i opracowanie propozycji stawek do ofert najmu i dzierżaw dla Wojewódzkiego Paku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie

  Termin składania ofert: 04.09.2019

  Numer postępowania: 17/U/RP/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

   


   

  OGŁOSZENIE:  "Dystrybucja bezpośrednia Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego.

  Termin składania ofert: 29.08.2019

  Numer postępowania: 18/U/DM/19

  Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


  AKTUALNE POSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ
  NA STRONIE:

  https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

    udostępnił WPKiW S.A. dnia 2019-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra