strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Park Śląski S.A. serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Akty prawne
 • Majątek
 • Dla Akcjonariuszy
 • Kontrole
 • Deklaracja dostępności
 • Elementarz AAC
 • Aktualności i obwieszczenia
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Platforma Zakupowa
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Aktualności i obwieszczenia \

    Wezwanie do usunięcia ruchomości

  Park Śląski S.A. w Chorzowie wzywa wszystkie osoby oraz podmioty, które pozostawiły bezumownie swoje mienie ruchome na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku, usunięcia tegoż mienia z terenu Spółki. Nie usunięcie ruchomości we wskazanym powyżej terminie równoznaczne będzie z uznaniem, iż ruchomości te zostały porzucone w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i skutkować będzie ich utylizacją przez Spółkę.

  Pismo Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie do wglądu poniżej.


  Lista załączników
  1. Wezwanie do usunięcia pozostawionych ruchomości z terenu Parku Śląskiego
    udostępnił Piotr Maksymow dnia 2022-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra