strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Park Śląski S.A. serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Akty prawne
 • Majątek
 • Dla Akcjonariuszy
 • Kontrole
 • Deklaracja dostępności
 • Elementarz AAC
 • Aktualności i obwieszczenia
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Platforma Zakupowa
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Majątek \

    Majątek spółki
  Kapitał zakładowy: 133 053 770,00 PLN
   

  Rzeczowe aktywa trwałe (netto) na dzień 31.12.2021r. : 152.788.460,53 PLN

   

  W tym:

   

  - Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów):

  70.213.911,42 PLN

  - Budynki i obiekty inż. lądowej i wodnej:

  59.688.762,23 PLN

  - Urządzenia techniczne i maszyny:

  7.054.034,97 PLN

  - Środki transportu:

  125.437,39 PLN

  - Pozostałe środki trwałe:

  872.561,46 PLN

  - Środki trwałe w budowie:

  14.833.753,06 PLN

  Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2021r.: 100.935.830,00 PLN

    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2023-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra