strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Majątek
 • Akty prawne
 • Rada Konsultacyjno-Koordynacyjna
 • Kontrole
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Platforma Zakupowa
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Majątek \

    Otrzymana pomoc publiczna

  W okresie od 1 września 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku spółka otrzymała pomoc publiczną o wartości (netto) 5.734.734,16 PLN.

    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2018-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

    Majątek spółki
  Kapitał zakładowy: 88 514 260 PLN
   

  Rzeczowe aktywa trwałe (netto) na dzień 31.07.2019r. : 121.004.145,65 PLN

   

  W tym:

   

  - Prawo wieczystego użytkowania gruntów:

  72.578.155,27 PLN

  - Budynki i obiekty inż. lądowej i wodnej:

  37.827.714,12 PLN

  - Urządzenia techniczne i maszyny:

  8.126.658,75 PLN

  - Środki transportu:

  113.325,47 PLN

  - Pozostałe środki trwałe:

  511.517,41 PLN

  - Środki trwałe w budowie:

  1.846.774,63 PLN

    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2019-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra