strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Majątek
 • Akty prawne
 • Rada Konsultacyjno-Koordynacyjna
 • Kontrole
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Majątek \

    Otrzymana pomoc publiczna

  W okresie od 1 września 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku spółka otrzymała pomoc publiczną o wartości (netto) 5.734.734,16 PLN.

    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2018-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

    Majątek spółki
  Kapitał zakładowy: 84 514 260 PLN
   

  Rzeczowe aktywa trwałe (netto) na dzień 30.04.2017r. : 130.438.706,47 PLN

   

  W tym:

   

  - Prawo wieczystego użytkowania gruntów:

  74.468.113,24 PLN

  - Budynki i obiekty inż. lądowej i wodnej:

  44.077.286,13 PLN

  - Urządzenia techniczne i maszyny:

  9.194.197,85 PLN

  - Środki transportu:

  582.508,00 PLN

  - Pozostałe środki trwałe:

  662.556,88 PLN

  - Środki trwałe w budowie:

  1.454.044,37 PLN

    udostępnił WPKiW im. gen. J. Ziętka SA dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra