strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Park Śląski S.A. serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Akty prawne
 • Majątek
 • Dla Akcjonariuszy
 • Kontrole
 • Deklaracja dostępności
 • Elementarz AAC
 • Aktualności i obwieszczenia
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Platforma Zakupowa
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Spółka \ Dla Akcjonariuszy \

    Dla Akcjonariuszy

  W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 zostanie wprowadzony obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od  2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.


  Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

  Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:


  Park Śląski S.A.
  ul. Różana 2

  40-501 Chorzów

  Email: park@parkslaski.pl

   

   

  Kapitał zakładowy 133 053 770,00 zł.

  Nazwa

  Akcje

  Województwo Śląskie

  100%

    udostępnił WPKiW S.A. dnia 2023-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra